Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

News

Wirtualna akademia
Polecamy stron? Wirtualnej Akademii z ciekawymi materia?ami odno?nie matury.
· bk dnia 23 październik 2009 10:04:42 · Drukuj
Kalendarz roku szkolnego 2009/2010
Kalendarz roku szkolnego 2009/2010 w formacie pdf
· bk dnia 15 wrzesień 2009 08:00:27 · Drukuj
Gie?da podr?czników
Gie?da podr?czników odb?dzie si? w czwartek 3 wrze?nia 2009 na d?ugich przerwach (11.25-11.45 i 12.30-12.50) w sali numer 18.
Zapraszamy uczniów i absolwentów.

UWAGA
NA PRO?B? UCZNIÓW GIE?DA ODB?DZIE SI? PONOWNIE
W PONIEDZIA?EK 7 WRZE?NIA NA 1 D?UGIEJ PRZERWIE ( 11.25-11.45) W SALI 18
· bk dnia 02 wrzesień 2009 07:37:21 · Drukuj
Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2009/2010
1 wrze?nia 2009 - Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2009/2010

8.00 Msza ?w. w ko?ciele MBKP w Nowej D?bie
9.15 Uroczysta akademia - Hala Sportowa ZS nr 1

Przypominamy o odpowiednim stroju uczniowskim !

Szko?a policealna wszystkie pierwsze roczniki wtorek 1-szy wrzesnia 15.30
2 rok TI rozpocz?cie ?roda 15.30

Galeria zdj?? z rozpocz?cia roku szkolnego
· bk dnia 31 sierpień 2009 10:15:10 · Drukuj
WAKACJE 2009
Dzi? rozpocz??y si? wakacje.


Twórcy strony ?ycz? wszystkim naszym uczniom szcz??liwych wakacji.
Absolwentom Naszej Szko?y ?yczymy dobrych wyborów .
Absolwentom gimnazjów ?yczymy równie? dobrych wyborów.
Do zobaczenia we wrze?niu !!!
· bk dnia 19 czerwiec 2009 12:13:20 · Drukuj
Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2008/2009
Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2008/2009:
1. Msza ?w. w ko?ciele MBKP godz 9:00
2. Uroczysta akademia na hali sportowej ZS nr 1 w Nowej D?bie godz. 10:00

Przypominamy o od?wi?tnym stroju uczniowskim !!!


· bk dnia 11 czerwiec 2009 17:27:28 · Drukuj
218 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
8 maja 2009r. w Samorz?dowym O?rodku Kultury w Nowej D?bie odby?a si? uroczysta akademia po?wi?cona 218-tej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Zorganizowana zosta?a przez nauczycielki Zespo?u Szkó? Nr 1 - p. Ew? Szpyt, p. Mari? Kope?-Lubach i p. Ma?gorzt? Puzio oraz m?odzie? klas pierwszych i drugich.
Czytaj wi?cej ...
· bk dnia 17 maj 2009 20:40:15
Czytaj więcej · 1398 czytań · Drukuj
Kochanowski i jego czasy


Szymon Starowolski tak pisa? o dorobku Jana Kochanowskiego:,,… dowiód?, ?e j?zykowi naszemu nie brak tego wdzi?ku i powabu, jakim szczyc? si? inne, bardziej wyrobione mowy..”.

31 marca 2009 roku w Zespole Szkó? Nr 1 w Nowej D?bie zosta? przeprowadzony Mi?dzyszkolny Konkurs ,,Kochanowski i jego czasy”
Uczniowie z gimnazjów i szkó? ?rednich rywalizowali ze sob? w pierwszej kategorii, recytuj?c wybrane teksty poety renesansu.

Galeria zdj?? z konkursu
Wyniki konkursu
· bk dnia 06 kwiecień 2009 11:08:08
Czytaj więcej · 1926 czytań · Drukuj
Informator - Matematyka - Matura 2010
Informator - Matematyka - Matura 2010
· bk dnia 03 kwiecień 2009 07:45:21 · Drukuj
Dni otwarte 2009


28. kwietnia- Dzie? Otwarty –
Zapraszamy DO ZESPO?U SZKÓ? NR 1 !!!· bk dnia 21 marzec 2009 18:33:43 · Drukuj
Uwaga zmiana planu lekcji w szkole policealnej dla doros?ych Technik Informatyk
Uwaga zmiana planu lekcji w Szkole Policealnej dla doros?ych Technik Informatyk
Aktualny plan lekcji dla TI
· bk dnia 16 luty 2009 14:51:54 · Drukuj
Wygenerowano w sekund: 0.07
2,365,978 unikalnych wizyt