Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Oferta edukacyjna 2017/2018

Oferta edukacyjna 2017/2018Gimnazjalisto!

Oferta edukacyjna
Kryteria rekrutacji
Wzór podanie do LO i Technikum ( format .doc)
Terminy rekrutacji

Zbli?a si? czas podejmowania decyzji – któr? szko?? wybra?? Je?eli chcesz postawi? na wiedz? i dobr? zabaw? do??cz do NAS! Tutaj ka?dy ma szans? na sukces!!!
Jeste?my szko?? blisko Ciebie, zapewniamy bezpiecze?stwo, gwarantujemy dobre wykszta?cenie! Sukces tylko wspólnie z Nami!

Bo jak nie my to kto…

Nasze atuty to:
* doskona?a lokalizacja w centrum miasta
* 65- letnia tradycja nauczania
* Technikum – Z?ot? Szko?? – 4 miejsce w województwie w 2016 roku
* wykwalifikowana i ?wietnie przygotowana kadra pedagogiczna
* dobrze wyposa?one klasopracownie
* dost?p do Internetu
*wspó?praca z Politechnik? Rzeszowsk?
* zaj?cia sportowe na basenie i orliku


Zespó? Szkó? Nr 1 39-460 Nowa D?ba, ul. M. Reja7
tel. (15)846-22-32 zsndeba@poczta.onet.pl www.zsndeba.info


Wygenerowano w sekund: 0.05
2,415,331 unikalnych wizyt