Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Konkurs ,, Kochanowski i jego czasy"

Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w IX edycji Mi?dzyszkolnego Konkursu ,, Kochanowski i jego czasy”.
Celem konkursu jest szerzenie wiedzy na temat ?ycia, twórczo?ci, znajomo?ci czasów, w których ?y? Jan Kochanowski oraz uwra?liwienie na pi?kno mowy ojczystej.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów.
Prosimy o rozpropagowanie informacji w?ród nauczycieli polonistów w szkole.
Poni?ej regulamin oraz karta uczestnika i wzór o?wiadczenia.
ORGANIZATORZY

Regulamin konkursu
Karta uczestnika i o?wiadczenie
Wygenerowano w sekund: 0.27
2,415,304 unikalnych wizyt