Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Grono pedagogiczne i pracownicy szko?y

> Grono 1951-1965 < > Grono 1965-2010 < > Grono 2010-2015 <

Rok szkolny 2017/2018
mgr Beata Gajos - j?zyk polski
mgr Ma?gorzata Gierach - j?zyk polski
mgr Dorota Rybak - matematyka
mgr Ma?gorzata Cherbetko - j?zyk niemiecki
mgr El?bieta Cicho? - geografia, biologia
mgr Alina Jó?wik - fizyka
mgr Anna Dzióba - pedagog
mgr El?bieta Jastrz?bska - przedmioty zawodowe
mgr in?. Robert Jó?wik - informatyka
mgr Benedykt Kozak - Edukacja Dla Bezpiecze?stwa
mgr in?. Ma?gorzata S?czawa - biblioteka
mgr Ma?gorzata Flis - chemia
mgr Robert Suska - wych. fiz.
mgr Ma?gorzata Tomczyk - religia
mgr Agnieszka W?sik - j?zyk angielski
mgr Marzena Zi?ba - historia, WOS

>> ZDJ?CIE GRONA PEDAGOGICZNEGO LO 1999 <<

>> ZDJ?CIE GRONA PEDAGOGICZNEGO LO I LP 2006/2007 <<

>> ZDJ?CIE GRONA PEDAGOGICZNEGO I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBS?UGI 2010/2011 <<

>> ZDJ?CIE GRONA PEDAGOGICZNEGO I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBS?UGI 2011/2012 <<


PRACOWNICY SZKO?Y

Ksi?gowa
Barbara Furtak

Specjalista do spraw kadr i p?ac
Marta Bednarska

Sekretarka
Lidia Szyma?ska

Konserwator
Andrzej Gurdak

Panie sprz?taj?ce
Renata ?eptuch

Wcze?niejsi pracownicy:
Sekretarki
Zuzanna Bliskowska
Eleonora Jakubowicz
Stanis?aw Filipiuk
Sabina Karpowicz
Maria Harla
Alina Zych
Krystyna Wo?oszyn

Wo?ni
Jakub Wilk
Jan Koc
Edward Matu?a
Franciszka Koc

Panie sprz?taj?ce
Ma?gorzata Trzci?ska
Alina Konefa?
Genowefa Szpyt

Pani wo?na na hali sportowej
Ma?gorzata Jamrozik
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,272,625 unikalnych wizyt