Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Grono Pedagogiczne 1951-1965

1. Bronis?awa Lis 32. Krystyna Sincerowska 62. Józef Jakubowicz
2. Rozalia Moszczy?ska 33. W?adys?aw Bajda 63. Irena Paszta
3. Tadeusz Pociej 34. Anna Dryll 64. Danuta Kami?ska
4. El?bieta Pociej 35. Nina Terlecka-Durakiewicz 65. Sabina Gardoli?ska
5. Adela Bujakowska 36. Zenon Wasieczko 66. Józef Anto?czyk
6. Helena Kozicka 37. Jerzy Cieplik 67. Andrzej Garbo¶
7. Stanis?awa Rachwa? 38. Teresa Styga 68. Maria Augustynowicz
8. W?adys?aw Pyszka 39. Bronis?awa Wo?osz 69. Zofia Winiarz
9. Romualda Tonia 40. Krystyna Kucharska 70. Alina Sochacka
10. Janina Szczypie? 41. Janina Kossakowska 71. Zygmunt Janeczko
11. Maria Sarnkowa 42. Stefania Hamera 72. Wiktoria P?aneta
12. Tadeusz W?grzynek 43. Janina Madejczyk 73. Henryk Mikulski
13. Stanis?aw Kwolek 44. Katarzyna Sie?ko 74. Maria Cecerska
14. Romuald Gondek 45. Irena Siemianowska 75. Stanis?aw Babiec
15. Aniela W?grzynek 46. Irena Wn?kowa 76. Genowefa Sawu?a
16. Maria P?czalska 47. Stanis?aw Walczyna 77. Adam Motyka
17. Mieczys?aw Zygmunt 48. Zofia Buszta 78. Helena Ska?a
18. ks. Roman Chimiak 49. Janina Tendaj 79. Tadeusz Pozowski
19. Teresa Kwolek 50. Adolf Grz?da 80. Józef Myszka
20. Jadwiga Ko?odzi?ska 51. Aleksander Kuli?ski 81. Krystyna Brzuszek
21. Zdzis?aw Ko?odzi?ski 52. Halina Kwa¶ny 82. Zofia Mazga
22. W?adys?aw Musia? 53. Julia Wilk 83. Ryszard Trawi?ski
23. Tadeusz Portas 54. Anna Cieplik 84. Bogus?aw Cecerski
24. Jan Tomasik 55. Barbara Gaw?owska 85. Zofia Bory?ska
25. Marian Ryba 56. Maria Kami?ska 86. Bo?ena Wdowiak
26. Jan Burz 57. Jerzy Siemianowski 87. Teresa W±sowicz
27. Irena Kwiatkowska 58. Stanis?aw Cynk 88. Ma?gorzata Han
28. Wies?awa Bielakiewicz - Musia? 59. Janina Pi¶ko 89. ks. Stanis?aw Matu?a
29. W?adys?aw Korzeniowski 60. Józef Mago? 90. ks. Henryk ?agocki
30. Maria Sudo? 61. ks. Stanis?aw Wra?e? 91. ks. Jerzy Blira
31. Antoni Hermanowicz
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,409,445 unikalnych wizyt