Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Dzia?ajmy razem

Ka?dy ucze? ZS nr 1 ma mo?liwo?? dzia?anai w ró?norakich organizacjach dzia?aj?cych na terenie szko?y.
S? to m.in. :

Samorz?d uczniowski

Gazetka "PYTAJNIK"

kó?ko teatralne

Ko?o przyjació? biblioteki

Towarzystwo przyjació? AK

Szkolne ko?o PCK

Wolontariat

Wygenerowano w sekund: 0.05
2,415,334 unikalnych wizyt