Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

News

W?ADCA LICZB

Konkurs Matematyczny
Od 1 pa?dziernika do 1 marca co 2 tygodnie do wygrania gry, kalkulatory, ksi??ki.
Nagroda g?ówna:LAPTOP o watro?ci 3 700 z? ufundowany przez Wy?sze Szko?y Bankowe!
Rozwi?zuj testy, ?wicz przed matur? i wygraj nagrody!Szczegó?y na www.maximus.pl/wladca_liczb.html
· bsuska dnia 09 grudzień 2009 09:05:15 · 0 komentarzy · 862 czytań · Drukuj
Uwaga uczestnicy wycieczki do Nowego S?cza
Uwaga uczestnicy wycieczki do Nowego S?cza.
Zbiórka 5.30 rano obok szko?y.
Prosz? zabra? ze sob? zgod? od rodziców na udzia? w wycieczce.
· bk dnia 08 grudzień 2009 14:36:53 · Drukuj
SIATKÓWKA DZIEWCZ?T
Dnia: 01.12.2009r. odby?y si? eliminacje powiatowe w siatkówce dziewcz?t.
W zawodach bra?y udzia?: ZS nr 1 w Nowej D?bie, ZS nr 2 w Nowej D?bie oraz ZS w Gorzycach.
Nasze dziewczyny okaza?y si? by? bezkonkurencyjne wygrywaj?c obydwa pojedynki 2:0.
Drugie miejsce zaj??y dziewcz?ta z Gorzyc pokonuj?c 2:0 ZS nr 2 w Nowej D?bie.
Trzecie miejsce zaj??y dziewcz?ta z ZS nr 2 w Nowej D?bie.
· wibelia dnia 05 grudzień 2009 09:18:24 · Drukuj
TENIS STO?OWY DZIEWCZ?T I CH?OPCÓW 2009Dnia: 30.11.2009r. odby?y si? eliminacje rejonowe w tenisie sto?owym dziewcz?t i ch?opców. Nasz? szko?? reprezentowa?y dziewcz?ta w sk?adzie: S.Tomczyk, M. Wrzos, D. Korczak, które zaj??y 6 miejsce.
Zwyci??y?y dziewcz?ta z ZSZ nr 2 w Stalowej Woli oraz ch?opcy z ZS im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli.
· wibelia dnia 05 grudzień 2009 09:17:11 · Drukuj
Regulamin i cennik wynajmu pomieszcze? i obiektów sportowych ZS nr 1
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania si? z Regulaminem i cennikiem wynajmu pomieszcze? i obiektów sportowych ZS Nr 1.
Do pobrani z dzia?u Publikacje/dokumenty
· bk dnia 01 grudzień 2009 13:56:03 · Drukuj
XIX Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej
24 listopada w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odby?y si? eliminacje rejonowe do XIX Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej S?dziszów 2009.
Do fina?u zakwalifikowa?y si? dwie uczennice naszej szko?y: Karolina Burek kl. 1b, w kategorii recytacja oraz Natalia K?osowska kl. 1c, w kategorii poezja ?piewana. Natomiast Sebastian Jesio?owski kl. IIe dosta? nagrod? wyró?nienia.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i ?yczymy powodzenia na etapie wojewódzkim.
· wibelia dnia 26 listopad 2009 17:32:51
0 komentarzy · 845 czytań · Drukuj
PRÓBNE MATURY


W dniach 24.11 - 27.11.2009r. odbywaj? si? próbne matury.
24.11.09r. (wtorek) - j?zyk polski
26.11.09r. (czwartek) - j?zyk obcy
27.11.09r. (pi?tek) - wybrany przedmiot dodatkowy
Próbne matury rozpoczynaj? si? o godzinie 9:00.

Maturzystom ?yczymy powodzenia.
· bsuska dnia 23 listopad 2009 10:09:31 · Drukuj
WIELKI SUKCES PI?KARZY R?CZNYCH


20 listopada 2009 r odby?y si? rejonowe eliminacje w pi?ce r?cznej ch?opców. Bezkonkurencyjni okazali sie nasi ch?opcy wygrywaj?c wszystkie pojedynki.
Z Kopernikiem wygrali 15-4, z Samorz?dowym LO ze Stalowej Woli 12-6 oraz z RCEZ Nisko 13-8.
GRATULUJEMY !!!
Tekst R.S. Zdj?cia: E.Duda
.
· bsuska dnia 22 listopad 2009 19:13:08
Czytaj więcej · 890 czytań · Drukuj
V Szkolny Konkurs J?zykowy

Og?aszamy V Szkolny Konkurs J?zykowy!

Zg?oszenia do nauczycieli ucz?cych, do dnia 26 listopada 2009r.
(czwartek).
I etap z j?zyka niemieckiego odb?dzie si? 2 grudnia 2009r.,
o godz. 14.30, w sali nr 27.
I etap z j?zyka angielskiego odb?dzie si? 2 grudnia 2009r.,
o godz. 13.40, w sali nr 21.
Ch?tni mile widziani!
· wibelia dnia 21 listopad 2009 08:16:18
0 komentarzy · 865 czytań · Drukuj
SUKCES DZIEWCZ?T W PI?CE R?CZNEJ19.11.2009 r. Odby?y si? zawody szczebla rejonowego w pi?ce r?cznej dziewczat.
Po zaci?tym boju zwyci??y?y nasze dziewczyny, pod wodz? M. Dziemianki, które w meczu o I miejsce pokona?y dru?yn? z Samorz?dowego LO w Stalowej Woli 4:2.
III miejsce przypad?o dru?ynie z LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu,
a IV dru?ynie z RCEZ w Nisku.
GRATULUJEMY !!!!!
· bsuska dnia 19 listopad 2009 19:00:18 · Drukuj
Tenis sto?owy17.11.2009r w ZS Nr 2, odby?y si? powiatowe eliminacje w Tenisie sto?owym.
W kategorii dziewcz?t wygra? zespó? naszej szko?y w sk?adzie:Wrzos Marlena, Tomczyk Sylwia, Kaczor Diana.
Natomiast w kategorii ch?opców wygra? zespó? z Gorzyc przed ZS NR2. Nasi ch?opcy zaj?li 3 miejsce.
· bsuska dnia 17 listopad 2009 18:15:28 · Drukuj
Wygenerowano w sekund: 0.07
2,182,659 unikalnych wizyt