Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

News

Laureaci Konkursu Matematycznego
Laureaci XII Edycji Konkursu Matematycznego Test matematyka Plus OXFORD:
Baracz Ernest kl. IIIa
Wójtowicz Piotr kl. IIIa
Maliborska Klaudia kl. IIIa
Trawi?ska Marlena kl. Ia
Serafin Daria kl. Ib

GRATULUJEMY!
· wibelia dnia 19 styczeń 2010 13:09:19 · Drukuj
UWAGA Absolwenci Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nowej D?bie
Wierni tradycji i szkole, która drog? do nauki i wiedzy nam otworzy?a,
postanowili?my zebra? informacje o absolwentach naszej szko?y, którzy zdobyli stopie? naukowy doktora lub wy?szy.

Wi?cej informacji
· wibelia dnia 19 styczeń 2010 13:01:58
Czytaj więcej · 1213 czytań · Drukuj
Kuligi klasowe
Zimowe warunki pogodowe sprzyjaj? organizacji kuligów.
Zapraszamy do zapoznania si? ze zdj?ciami z kuligu klasy 2 A

GALERIA - I 2010 KULIG klasa 2A
· bk dnia 08 styczeń 2010 11:40:31 · Drukuj
UNI HOKEJ DZIEWCZ?T
21 grudnia dru?yna dziewcz?t rywalizowa?a na szczeblu pó?fina?u wojewódzkiego w uni hokeja. Zawody odbywa?y si? w Mielcu. Faworytami by? dru?yny z Mielca i D?bicy. Nasze dziewczyny wywalczy?y 4 miejsce.
· bsuska dnia 08 styczeń 2010 09:27:05 · Drukuj
UNI HOKEJ - ZWYCI?STWO CH?OPCÓW
22 grudnia podczas gdy w naszej szkole odbywa?y si? wiligie klasowe dru?yna ch?opców rywalizowa?a na szczeblu pó?fina?u wojewódzkiego w uni hokeju. Zawody odbywa?y si? w Mielcu a zdecydowanymi faworytami zawodów by?y dru?yny z Mielca i D?bicy.
· bsuska dnia 08 styczeń 2010 09:23:33
Czytaj więcej · 898 czytań · Drukuj
WIGILIE KLASOWEW dniu 22.12.2009 r. odby?o si? w naszej szkole spotkanie z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia. M?odzie? pod kierunkiem p. E. Jastrz?bskiej i p. E. Oki?czyc przygotowa?a monta? s?owno-muzyczny. Pi?kny koncert kol?d i pastora?ek zaprezentowa? szkolny chór. Spotkanie na hali sportowej by?o poprzedzone klasowymi wigiliami.
· bsuska dnia 08 styczeń 2010 09:03:04 · Drukuj
Pi?ka r?czna ch?opców
16 grudnia odby? si? pó?fina? wojewódzki w pi?ce r?cznej ch?opców w Mielcu.
· bsuska dnia 21 grudzień 2009 10:35:14
Czytaj więcej · 0 komentarzy · 859 czytań · Drukuj
Koszykówka dziewcz?t i ch?opców
14-15 grudnia w Zs nr 1 rozegrany zosta? fina?owy turniej powiatowy licealiady w koszykówce dziewcz?t i ch?opców.
· bsuska dnia 21 grudzień 2009 10:21:21
Czytaj więcej · 822 czytań · Drukuj
I Miejsce w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t


11.12.2009r. w naszej szkole odby?y si? eliminacje szczebla rejonowego w pi?ce siatkowej dziewcz?t. Rywalizowa?y ze sob? 3 dru?yny i by?y to: Samorz?dowe LO Stalowa Wola, LO Tarnobrzeg, oraz w roli gospodarza ZS nr 1 w Nowej D?bie.
· bsuska dnia 14 grudzień 2009 10:39:09
Czytaj więcej · 811 czytań · Drukuj
II Miejsce w Pi?ce Siatkowej Ch?opców


10.12.2009r. odby?y si? eliminacje w pi?ce siatkowej. W naszej hali sportowej go?cili?my zespo?y rywalizuj?ce w licealiadzie na szczeblu rejonu.
· bsuska dnia 14 grudzień 2009 10:26:03
Czytaj więcej · 917 czytań · Drukuj
Widowisko "Potega Informatyki"
9. grudnia 2009 18 uczniów naszej szko?y uczestniczy?o niezwyk?ym widowisku pt. "POT?GA INFORMATYKI" zorganizowanym przez naukowe ko?o studentów WSB-NLU w Nowym S?czu ".NET" .

Zdj?cia z tej arcyciekawej imprezy w galerii. (59 zdj??)
Krótki filmik z pokazów (34 MB)
· bk dnia 11 grudzień 2009 08:36:17 · Drukuj
Wygenerowano w sekund: 0.06
2,182,699 unikalnych wizyt