Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Dr Leszek Olszowy

Dr Leszek Olszowy
Studia i aktywno?? zawodowa
Studia: UMCS w Lublinie 1982-1988. Praca: UMCS w Lublinie 1987-1989, Politechnika Rzeszowska od 1989 do dzi?, PWSZ w Jaros?awiu od 2002 do dzi?. Doktorat: UAM w Poznaniu w 1996 Temat: „Niezwarta wypuk?o?? i niezwarta g?adko?? w ci?gowych i produktowych przestrzeniach Banacha”.
Krótkie wspomnienia
Uko?czy?em LO w Nowej D?bie w klasie matematyczno-fizycznej. Klasa nie by?a zbyt zgrana, podzielona na grupki, ale to chyba raczej typowe we wszystkich klasach licz?cych wi?cej niz. 25 osób. Nauczyciele ?yczliwi i mili chocia? niektórym zdarza?o si? czasem ironizowa? z pewnych uczniów, z drugiej strony, to trudno na serio traktowa? wszystkie wyst?pienia uczniowskie, tak?e i moje. Szczególnie wspominam ?yczliwo?? i wsparcie okazane przez p. Rybak, jednak?e, najwi?cej czasu, a tak?e stresu, inwestowa?em w j. polski z p. Gondkiem. Poziom nauczania w liceum z tamtych lat wydaje mi sie ca?kiem solidny, przypomina mi sie teraz moje zaskoczenie z lat studenckich, gdy na przedmiotach humanistycznych jak j?zyki obce, filozofia, psychologia, pedagogika mia?em wra?enie, ?e mniej musz? si? uczy? i mniejsze s? wymagania na UMCS-ie ni? w moim liceum na niektórych przedmiotach.

Wygenerowano w sekund: 0.06
2,415,344 unikalnych wizyt