Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Klasopracownie

Nasza szko?a mo?e poszczyci? sie dobrze wyposa?onymi pracowniami przedmiotowymi.

Ka?dy przedmiot ma dedykowan? dla siebie pracowni? wraz z niezb?dnym wyposa?eniem oraz pomocami naukowymi.

4 pracownie internetowe w których komputery zarz?dzane s? za pomoc? 3 szybkich serwerów (sale 36, 38 39 i 21) oraz szybkie ??cze internetowe zapewniaj? komfort pracy w internecie.

Nowoczesna hala sportowa a w niedalekiej przysz?o?ci basen na pewno spowoduj? wi?ksze zainteresowanie sportem w?ród uczniów


Galeria zdj?? klasopracowni
Klasopracownie przedmiotowe i okolice
Klasopracownie komputerowe
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,415,325 unikalnych wizyt