Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

dr Piotr Miko?ajczyk

dr Piotr Miko?ajczyk
Wykszta?cenie
Filologia germa?ska – Wydzia? Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie – rok 1998 – studia magisterskie
Prawo – Wydzia? Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie – rok 2000 – studia magisterskie
Doktorat w zakresie nauk prawnych – rozprawa nt. „Dziedziczenie gospodarstw rolnych w pa?stwach Unii Europejskiej oraz Polsce – studium prawno-porównawcze” – Wydzia? Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie – rok 2004.
Obecnie
Moja aktywno?? zawodowa skupia si? na dwóch p?aszczyznach: praktycznej i naukowo-dydaktycznej, a mianowicie wykonuj? zawód radcy prawnego, prowadz? wyk?ady oraz seminaria dyplomowe i magisterskie w szko?ach wy?szych.

Wygenerowano w sekund: 0.04
2,419,389 unikalnych wizyt