Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Dr Stanis?aw Lis

Dr Stanis?aw Lis
Nauka w liceum o profilu matematyczno-fizycznym 1974 – 1978, matura w 1978. Wychowawcami byli I-II klasa S.Gurdak, III-IV K. Zych. Studia z teologii, filozofii, socjologii w KUL Jana Paw?a II. Doktorat z socjologii pt. „Otfrieda Hoeffego teoria sprawiedliwo?ci” obroniony na wydziale nauk spo?ecznych KUL Jana Paw?a II w 2002 r.
Obecnie pracownik dydaktyczny Instytutu Socjologii Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej im. Prof. Stanis?awa Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Wygenerowano w sekund: 0.04
2,223,156 unikalnych wizyt