Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Stypendy?ci Starosty Powiatu

Stypendy?ci Starosty Zespo?u Szkó? Nr1 w roku szkolnym 2016/2017.
1. Gabriela Dudek kl.1a
2. Jacek Kodyra kl.2a
3. Filip Orzech kl.3a


Stypendy?ci Starosty Zespo?u Szkó? Nr1 w roku szkolnym 2015/2016.
1. Adrian Pach kl.3a
2. Marcin Flis kl. 3a
3. Jacek Kodyra kl.1a


Stypendy?ci Starosty Zespo?u Szkó? Nr1 w roku szkolnym 2014/2015.
1. Adam Olucha kl.3a
2. Agnieszka Pastu?a kl.3 a
3. Andrzej Gu?ciora kl.1a
4. Anna Bartman kl.2c
5. Anna Milanowska kl. 3a
6. Bart?omiej R?bisz kl.2b
7. Bartosz Kope? kl.2b
8. Dariusz S?abicki kl.1a
9. Dominika Zieli?ska kl.2c
10. Edyta Dul kl.2b
11. Ewelina Rzeszut kl.3b
12. Filip Orzech kl.1a
13. Gabriela Tomczyk kl.2b
14. Irmina Flis kl.2c
15. Jakub Wo?oszyn kl.1a
16. Julia Zdybek kl.1b
17. Justyna Dypa kl.1a
18. Justyna Szpunar kl.2a
19. Kacper Cebula kl.2a
20. Kamil R?bisz kl.2b
21. Kamil Szpunar kl.3b
22. Karolina Lubas kl.1a
23. Karolina Styga kl.3a
24. Kinga Zi?ba kl.1a
25. Krzysztof Markowicz kl.1a
26. Magdalena Bus kl.3a
27. Magdalena Wyka kl.3d
28. Maksymilian Paluszek kl.3a
29. Marcin Flis kl.2a
30. Marianna Mangione kl.2a
31. Mateusz Kope? kl.3b
32. Mateusz Ma?kowiak kl.3a
33. Natalia Baran kl.1a
34. Natalia Szcz?ch kl1b
35. Natalia Zi?ba kl.1b
36. Patrycja Buras kl.1a
37. Patrycja Hajduk kl.1a
38. Patryk Micha?ów kl.1a
39. Paulina Kodyra kl.3a
40. Paulina Noga kl.3b
41. Pawe? Panek kl.3a
42. Przemys?aw Wit kl.1a
43. Sebastian Sitarz kl.2a
44. Sylwia Gancarz kl. 2b
45. Sylwia Kupiec kl.1b
46. Sylwia Lubera kl.3b
47. Wiktoria Hajduk kl.3a

EDYCJA 2013/2014

NAJLEPSI UCZNIOWIE ZS NR 1 WYRÓ?NIENI
Stypendy?ci Powiatu Tarnobrzeskiego.
Zarz?d powiatu 29 listopada 2013 roku po raz drugi przyzna? stypendia za wysokie wyniki w nauce. Otrzyma?o je w tym roku 35 uczniów szkó? ponadgimnazjalnych z naszego powiatu , w tym a? 24 z ZS nr 1. Najzdolniejsi uczniowie mog? liczy? na uznanie w?adz powiatu i finansowe wsparcie.
S? to:
Magdalena Tomczyk,
Sylwia Gancarz,
Ewelina Rzeszut,
Sylwia Lubera,
Paulina Kodyra,
Agnieszka Pastu?a,
Paulina Noga,
Kamila Szpunar,
Pawe? Panek,
Agata B?k,
Kinga Furtak,
Mateusz Kope?,
Anna Gil,
Karolina Styga,
Wiktoria Hajduk,
Paulina Rozmus,
Jagoda Magda,
Katarzyna Dobrowolska,
Karolina Szymula,
Maria Trawi?ska,
Agata Wit,
Aleksandra Kalicka,
Karolina Jamróz,
Przemys?aw Furtak.EDYCJA 2012/2013

Zarz?d Powiatu Tarnobrzeskiego na posiedzeniu w dniu 17 pa?dziernika 2012 roku po raz pierwszy przyzna? stypendia Powiatu Tarnobrzeskiego.
Stypendia otrzyma?o 20 uczniów szkó? ponadgimnazjalnych ( dla których organem prowadz?cym jest Powiat Tarnobrzeski ) w dwóch kategoriach: za osi?gni?te wyniki w nauce stypendium przyznano 19 uczniom, za wyró?niaj?ce si? osi?gni?cia sportowe stypendium przyznano 1 uczennicy.
Na uwag? zas?uguje fakt ?e w?ród 20 stypendystów 15 uczy si? w Zespole Szkó? nr 1 w Nowej D?bie.
Stypendy?ci Powiatu Tarnobrzeskiego w Zespole Szkó? nr 1:
1. Czachor Dominika
2. Fila Kinga
3. Furtak Przemys?aw
4. Kalicka Aleksandra
5. Wojciechowska Katarzyna
6. Kope? Patrycja
7. Magda Jagoda
8. Okinczyc Piotr
9. Okinczyc Tomasz
10. Pastu?a Angelika
11. T?cza Aneta
12. Wilk Ró?a
13. Wit Agata
14. Trawi?ska Maria
15. Trzci?ski Marcin

Wygenerowano w sekund: 0.05
2,223,075 unikalnych wizyt