Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Dr Krzysztof Antonczyk

Dr Krzysztof Anto?czyk
CURRICULUM VITAE
Nazwisko i imi?: Krzysztof Anto?czyk
Data ur: 22 listopada 1967 r.
Miejsce ur.: Nowa D?ba (woj.podkarpackie)
Stan cywilny: ?onaty (trzy córki - Oliwia ur. w 1998 r., Julia ur. w 2001 r. i Sara ur. 2009 r.)

EDUKACJA:
1982-1986 Liceum, im. Jana Kochanowskiego w Nowej D?bie
1986-1988 Stadium Nauczycielskie w Tarnobrzeg (Praca Technika)
1989-1994 Studia - Wy?sza Szko?a Pedagogiczna (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie, Instytut Historii
1994 Praca magisterska, promotor prof. dr hab. Feliks Kiryk: "Zawichost ?redniowieczny i jego ko?cio?y"
1991-1993 Studia - Uniwersytet Jagiello?ski w Krakowie, Instytut Historii Sztuki. kwiecie? – lipiec 1995 Stypendium - Oxford Center for Hebrew and Jewish Studies w Oxfordzie (Wielka Brytania)
lipiec 1999 Stypendium - Holocaust Studies w United State Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie (USA)Letnie warsztaty naukowe Summer Research - Center for Advanced
2004-2006 Studia - Akademia Pedagogiczna w Krakowie, studia doktoranckie w Instytucie Historii.
25.01.2012 Obrona pracy doktorskiej pt. “Transporty wi??niów pomi?dzy Auschwitz i Muthausen na tle polityki przemieszczania osób w systemie obozów koncentracyjnych III Rzeszy”. Pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Wac?awa D?ugoborskiego

PRACA:
- od pa?dziernika 1994 asystent historyk w Dziale Naukowo-Badawczym w Pa?stwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w O?wi?cimiu.
- od marca 1997 kierownik Sekcji Komputerowej w Pa?stwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w O?wi?cimiu.
- od stycznia 2008 r. kierownik Repozytorium Cyfrowego w Pa?stwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w O?wi?cimiu.
PUBLIKACJE M.IN.: „Rozmowa w ogrodzie - Medardo Rosso”, Zeszyty Ko?a Naukowego Historyków, No 2, Krakow 1993.
“Drogi do Auschwitz”, Pro Memoria nr 8, s. 25-27.
“Tamta agonia powraca”, Pro Memoria nr 8, s. 89-90.
“Das digital Archiv des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau in O?wi?cim”, “Elektronische Erschließung archivalischer Quellen in Gedenkstaetten”,, Lit Verlag Muenster – Hamburg - London Lit, 2002, s 52-60.
“Tarnobrze?anie w KL Auschwitz i innych obozach niemieckich”,- "J?drusie" w KL Auschwitz”, „Lista wi??niów obozu Auschwitz wywodz?cych si? z powiatu tarnobrzeskiego” [W:] Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, Zeszyt nr 30, Tarnobrzeg 2008.
Pierwsze transporty wi??niów pomi?dzy obozami Auschwitz, a Mauthausen w latach 1940-1942, s.139-154 [W:] Studia na dziejami obozów koncentracyjnych w okupowanej Polsce, O?wi?cim 2011.
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,415,339 unikalnych wizyt