Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

II edycja konkursu o"?o?nierzach Wykl?tych"za nami.


1 marca 2017r. odby?a si? II edycja konkursu dla uczniów szkó? gimnazjalnych. Cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem, gdy? bra?o w niej udzia? 19 dwuosobowych dru?yn z 6 okolicznych gimnazjów. W tej edycji przywracali?my pami?? o Witoldzie Pileckim ps. „Witold”, Józefie Kurasiu ps. „Ogie?” i Józefie Franczaku ps. „Lalek”. Uczestnicy zmierzyli si? z pytaniami za 1, 2 i 3 punkty. Bezkonkurencyjne okaza?y si? dziewczyny z Gimnazjum w Jadachach - Martyna Urbaniak i Martyna Zych. Drugie miejsce zaj??a dru?yna z Wilczej Woli: Katarzyna Kope? i Katarzyna Jarosz, za? trzecie miejsce, po dogrywce Lidia Koper i Justyna U?ciak – dru?yna z Chmielowa. Dzi?kujemy tak?e nauczycielom – opiekunom wszystkich dru?yn: p. Ewie Kraso? z Gimnazjum ze ?l?zaków, p. Marcie Wronie (Gimnazjum w Jadachach i Chmielowie), p. Mariuszowi Jaroszowi (Wilcza Wola), p. Teresie Ma?lejak (Gimnazjum nr 2 w Nowej D?bie) i p. Annie Gurdak (Gimnazjum nr 1 w Nowej D?bie).
Zapraszamy za rok na III edycj? – organizatorzy (p. E. Cicho?, p. D. Rybak, p. M. Zi?ba).
M. Zi?ba


Galeria zdj??
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,419,403 unikalnych wizyt