Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

POG??BIAMY HISTORI? PODKARPACIA

23 lutego 2017 roku grupa uczniów naszej szko?y pod opiek? nauczycieli (p. E. Cicho?, p.M.Zi?ba) bra?a udzia? w wycieczce o tematyce historycznej.
Pierwszym etapem by?o zwiedzanie niedawno otwartego w Markowej - Muzeum im. Rodziny Ulmów. Multimedialna scenografia i eksponaty dotycz? historii ratowania ?ydów przez Polaków na terenach obecnego województwa podkarpackiego. Centraln? cz??? ekspozycji stanowi symboliczne przedstawienie rodzinnego domu Wiktorii i Józefa Ulmów. Wychowywali oni 6- cioro dzieci a na strychu domu ukrywali ?ydów. 24 marca 1944 roku na skutek donosu Niemcy zabili wszystkich ?ydów i Polaków, w tym ma?e dzieci i ich ci??arn? matk?. W 1995 roku Józef i Wiktoria zostali uhonorowani tytu?em Sprawiedliwych w?ród Narodów ?wiata.
Drugim etapem wycieczki by?a wizyta w Instytucie Pami?ci Narodowej w Rzeszowie, gdzie odby?a si? projekcja filmu o Hieronimie Dekutowskim ps.,,Zapora’’- ?o?nierzu wykl?tym z naszego regionu. Projekcj? filmu poprzedzi? wyk?ad pracownika IPN-u. Wizyta ta by?a wst?pem do obchodów dnia 1 Marca – Narodowego Dnia ?o?nierzy Wykl?tych w naszej szkole. W tym dniu odb?dzie si? II edycja Konkursu Wiedzy o ?o?nierzach Wykl?tych dla uczniów okolicznych gimnazjów.
Cieszymy si?, ?e w naszej historycznej wyprawie towarzyszyli nam uczniowie z Gimnazjum nr 1 pod opiek? p. Anny Gurdak.
M. Zi?ba

Galeria zdj??
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,415,307 unikalnych wizyt