Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

IX edycja konkursu ,,Kochanowski i Jego czasy" rozstrzygni?ta....

Dzisiaj 14 lutego zosta? przeprowadzony konkurs wiedzy.
Do IX edycji konkursu ,,Kochanowski i Jego czasy” zg?osi?o si? 8 uczniów z Gimnazjum nr 1 w Nowej D?bie.
Prace plastyczne zosta?y ocenione przez komisj? konkursow? w sk?adzie: P. Ewa Siwczyk- Cyma, p. Beata Gajos i p. Ma?gorzata Gierach.
W kategorii praca plastyczna kolejne miejsca zaj??y:
Aleksandra Pogoda z klasy III a- I miejsce,
Monika Szcz?ch klasa IIIa – II miejsce,
Magdalena Trzeciak klasa III a – III miejsce,
za? Monika Pytka z klasy III b otrzyma?a – wyró?nienie.
W konkursie ,,1 z 10”, który odby? si? 14 lutego, uczniowie musieli wykaza? si? znajomo?ci? wiedzy z zakresu ?ycia i twórczo?ci oraz czasów, w których ?y? Jan Kochanowski. Poszczególne miejsca zaj?li:
Patrycja Gil z kl. IIIa – I miejsce
?aneta Piechota z kl. IIIa – II miejsce
Marcin Parys z kl. IIIa - III miejsce
Izabela Orzechowska z kl. III b - wyró?nienie.
Uczniom serdecznie dzi?kujemy za udzia? w konkursie, wykazanie si? olbrzymi? wiedz? oraz uzdolnieniami plastycznymi. W imieniu organizatorów i ca?ej spo?eczno?ci uczniowskiej ?yczymy im dalszych sukcesów w realizacji swoich marze?. Serdecznie dzi?kujemy równie? panom Agnieszce Pazder oraz Barbarze Goclan, nauczycielkom Gimnazjum nr 1 w Nowej D?bie za bardzo dobre przygotowanie uczniów do konkursu. M. Gierach
Galeria zdj??
Wygenerowano w sekund: 0.04
2,365,958 unikalnych wizyt