Sztuka mówienia, jako ważny, lecz często pomijany aspekt
naszego życia.

Retoryka, czyli sztuka pięknego
przemawiania to umiejętność, która przydaje nam się na każdym kroku. Często w naszym życiu zdarzają się sytuacje, kiedy to musimy wypowiedzieć się na jakiś temat lub kogoś do czegoś przekonać. Mimo to, we współczesnym świecie wciąż brakuje dobrych mówców.
  Przede wszystkim dobrymi mówcami powinni być politycy, jednakże tak nie jest. Nierzadko zdarza się, że udzielając wywiadów, mówiąc do kamery używają bardzo prostego, potocznego języka, niekiedy prymitywnego i wulgarnego. Nie potrafią panować nad emocjami, łatwo wyprowadzić ich z równowagi, przez co stają się agresywni i obrażają swojego rozmówcę. Kolejnym aspektem są wystąpienia przed większą
publicznością. Ich przemówienia bardzo często całe odczytywane są z kartki, co sprawia wrażenie, że nie są
zainteresowani tematem i nie włożyli
najmniejszego wysiłku, by przygotować się do wystąpienia. Jeśli chodzi
o treść- przemówienia są zbyt długie oraz często zostajemy zasypani
mnóstwem niepotrzebnych informacji, przez co jesteśmy znudzeni i zmęczeni.
Według mnie, dobry mówca powinien mówić o konkretnych rzeczach,
treściwie i na temat, by zwrócić uwagę słuchaczy oraz wzbudzić ich
zainteresowanie danym tematem.

Bardzo ważnym aspektem jest również mówienie z pamięci, a wspomaganie się wcześniej ułożonym planem wystąpienia tylko w niewielkim stopniu. Sprzyja to nawiązaniu pewnego rodzaju relacji
z odbiorcą oraz wzbudzeniu w nim pozytywnych odczuć względem naszej osoby.
 Nie tylko osoby publiczne muszą wygłaszać przemówienia. Bardzo
często opiera się na tym nasza praca. Jednym z przykładów zawodów, które tego wymagają jest przedstawiciel handlowy. Niestety bardzo często zawód ten wybierają osoby bez
zdolności komunikowania się z innymi ludźmi, ponurzy, zdystansowani,
a czasem nawet nachalni. Wpływa to na efekty ich pracy, gdyż zamiast
zachęcić nas do zakupu danej rzeczy bądź stałych zamówień od danej firmy, zniechęcają nas do produktu, firmy
i przede wszystkim siebie. 

 

 

 

 

 

 

O wiele chętniej nawiążemy
współpracę
z osobą wygadaną, mającą pojęcie
o czym mówi, niczego nie narzucającą, ale zachęcającą do danej rzeczy.

Uważam, że zarówno osoby publiczne, te których praca tego wymaga oraz my sami powinniśmy pracować nad
naszymi wypowiedziami. Sztuka
pięknego przemawiania jest bardzo ważnym elementem życia każdego
z nas i jakże przydatnym. Warto więc to rozwijać i pielęgnować. Niektórzy mogą powiedzieć, że nie mają do tego talentu- ale talent to nie wszystko. Ciężką pracą można dojść niemal do perfekcji we wszystkim. Wystarczy tylko chcieć!

 

Artkuł opracowała
Gabriela Jarosz

Zimowe zaprzęgi
Od XVI wieku do początku wieku XX kuligi były bardzo popularną rozrywką zarówno magnaterii, jak
i średniej części szlachty, dla których stanowiły one uroczystość patriotyczną, po rozbiorach Polski organizowaną na przekór zaborcom jako kultywacja polskiej tradycji narodowej. Na czele kuligu stał wodzirej tradycyjnie zwany
Arlekinem, zadaniem którego było tak zaplanować trasę przejazdu kuligu, by łączyć zwaśnione ze sobą rody szlacheckie na wypadek wspólnej akcji zbrojnej przeciwko zaborcom .